Religió

Concurs Bíblic

La Federació de Cristians de Catalunya preten ajudar les noves generacions en el coneixement de la Bíblia i en la trobada, personal i lliure, amb Jesucrist.