Història

Premi de Narrativa Pere Ferrer

A fi d’estimular entre l’alumnat la creació literària i alhora aprofundir en el coneixement de Sant Cugat, s’organitza aquest concurs en honor de Pere Ferrer, monjo del Monestir, autor del Costumari de Sant Cugat, escrit al segle XIII.